Zieliya World Resources

No. 80, Taman Tanjung Minyak Utama 75250 Tanjung Minyak Melaka

See directions

Nama Kedai  : Zieliya World Resources 

Hibah : 2.5%  kepada Pengguna Aplikasi P2P yang berdaftar

Perkhidmatan/Produk :

Pendidikan
Pusat Tuisyen. Kami menyediakan perkhidmatan yang profesional.

Waktu Operasi :

Isnin - Ahad : 10.00 Pagi-10.00 Malam  

Jumlah Lawatan :